Excite

Geen carnaval voor moslimkinderen

Islamitische kinderen hebben zich in Roermond vrijdag massaal ziekgemeld. Zo zorgden hun ouders ervoor dat ze niet mee hoefden te doen aan de carnaval op school. Veel islamitische ouders willen niet dat hun kroost meedoet aan de van oorsprong katholieke traditie. Ze zijn er op tegen dat kun kinderen in carnavalskleren en geschminkt naar school gaan.

Ziekmelding jaarlijks probleem

Volgens Khalid Ramdani van het Marokkaans Platform is de ziekmeldactie een jaarlijks terugkerend probleem. Vanuit het platform is geprobeerd om afspraken te maken met de scholen, zodat zij moslimkinderen vrij stellen van de carnavalsviering. Daar willen de scholen alleen niks van weten, zegt Ramdani.

Leerplichtambtenaren

Omdat het vandaag een normale lesdag is, geldt de leerplicht. Leerplichtambtenaren van de gemeente Roermond hadden het daarom druk vandaag met aanbellen bij de adressen van de ziek gemelde kinderen, om te onderzoeken of ze niet spijbelen. Als er wel wordt gespijbeld krijgen de ouders een boette opgelegd. Om hoeveel kinderen het precies gaat is niet bekend, maar Ramdani verwacht dat het om enkele tientallen gaat. Ook zijn eigen vierjarige dochtertje werd vrijdag gecontroleerd door een leerplichtambtenaar.

Rekening houden met islam

De ziekmeldactie is een reactie op een weigering van de scholenkoepel Swalm en Roer met 25 basisscholen in Midden-Limburg om rekening te houden met de islam rond carnaval. Khalid Ramdani hoopt samen met andere Marokkaanse platforms het probleem in de toekomst ook in andere steden aan te pakken.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021